14.00

Αγίου Όρους κομποσκοίνι 100 Κόμπων με πλεκτό σταυρό και χάντρα, ποντικοουρά χοντρό. (πάχος κόμπου 7,5mm)